Partes del cuerpo[1] (Aprende Chino)

PARTES DEL CUERPO [1]

 qu_ying

  • shen1ti3 = cuerpo
  • tou2 = cabeza

 

  • lian3 = cara


tou2ding3 = la parte superior (corona) de la cabeza

tai4yang2xue4 = templo

lian3jia2 = mejilla

quan2gu3 = pómulo

 

  • fa4 = pelo

 

  • yan3jing1 =ojo


mei2mao2 = ceja


jie2mao2 = pestaña


yan3pi2 = párpado


yan3qiu2 globo ocular


tong2kong3 = pupila

 

  • er3duo1 = oreja

 

  • bi2zi = nariz


bi2kong3 = fosa nasal


bi2qiang1 = cavidad nasal


bi2liang2 = puente de la nariz

 

  • kou3\ zui3 = boca

 


chun2 labio 


she2 = lengua


ya2 = dientes (diente)